لغو پروازها

عکس خبر لغو کلیه پروازها به مقصد بغداد و نجف تا اطلاع ثانوی

عکس خبر ریزگردها ۴ پرواز فرودگاه آبادان را لغو کرد