لغو شهروندی افتخاری

عکس خبر گفتگوی نخست‌وزیر کانادا با سوچی درباره بحران روهینگا