لایی زدن

عکس خبر لایی‌ زدن پولدارترین فوتبالیست دنیا به ببر + فیلم

عکس خبر لایی‌های تحقیرآمیز و تماشایی بازیکنان در تاریخ فوتبال + فیلم