قیمت بالای واکسن های وارداتی

عکس خبر صدور کارت‌های واکسیناسیون با اعتبار بین‌المللی