قطعنامه ضد ایرانی

عکس خبر کمیته سوم سازمان ملل قطعنامه‌ای علیه وضعیت «حقوق بشر» ایران تصویب کرد