قصرشیرین و سرپل ذهاب

عکس خبر انتقال ۹۷۰ مصدوم از طریق نیروی زمینی ارتش به بیمارستان‌های کرمانشاه