فیش های نجومی

عکس خبر معلمان‌ ذخیره کشورند نه نجومی‌بگیران و ویژه‌خواران

عکس خبر روحانی قراردادها و بخشیدن اموال را هم در سامانه بیاورد/ برخورد یک بام و دو هوا در موضوع شفافیت مالی صحیح نیست/ دولت در برجام پنهان‌کاری نمی‌کرد کلاه سر مردم نمی‌رفت

عکس خبر دولت حاضر است تمام دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند

عکس خبر یامین‌پور: بعضی از وزارت‌خانه‌ها با مکانیزمی جدید به‌دنبال دورزدن فیش‌های نجومی هستند

عکس خبر آمار ضد و نقیض از نجومی بگیران + فیلم