فیش حقوقی

عکس خبر تمدید ماموریت گزارشگر ویژه  اقدامی کاملاً سیاسی است

عکس خبر فیش‌های نجومی از نقاط ضعف دولت تدبیر و امید است

عکس خبر هجمه‌های اخیر علیه صداوسیما به‌دلیل جناحی عمل نکردن این سازمان است

عکس خبر دروغی که از شیر مادر حلال‌تر است/ وزیر محترم چه چیزی را انکار می‌کند؟

عکس خبر دروغی که از شیر مادر حلال تر است/ وزیر محترم چه چیزی را انکار می کند؟

عکس خبر دولت درباره فیش‌های نجومی هیچ موردی به قوه قضاییه منعکس نکرده/ عامل اصلی هجمه اخیر علیه رئیس جمهور بازداشت شد

عکس خبر عمده پرداخت‌های نجومی در حوزه وزارت اقتصاد بوده/ طیب‌نیا برای نظارت و پیگیری کوتاهی کرد

عکس خبر موارد سختگیرانه‌ای برای حقوق‌های مدیران در نظر گرفته‌ایم