فیس بوک مسنجر

عکس خبر کاربران اندروید از میزان بالای مصرف باتری توسط فیس بوک مسنجر شکایت دارند

عکس خبر فیس بوک امکان چت ویدیویی گروهی را به مسنجر خود اضافه کرد