فولکس واگن ID Buzz

عکس خبر جوایز طراحی EyesOn 2017 در نمایشگاه خودروی دیترویت به برندگان اعطا شد

عکس خبر فولکس واگن ID Buzz ؛ مفهومی از آینده‌ی ون های الکتریکی