فناوری پزشکی

عکس خبر ربات‌‌های کوچک چطور در آینده دارو را به نقاط مورد نیاز بدن‌تان می‌رسانند؟

عکس خبر فشار خون می‌تواند جنسیت نوزاد را نشان دهد

عکس خبر ساخت بخشی دیگر معده انسان در آزمایشگاه

عکس خبر برس هوشمندی که صدای موهایتان را می‌شنود!

عکس خبر کشف عضو جدیدی در بدن انسان!

عکس خبر کپسول جدیدی که می‌تواند جای تزریق انسولین را بگیرد

عکس خبر دوربینی که با موبایل‌تان سلامتی پوست‌تان را چک می‌کند

عکس خبر بازدید آیت‌الله جنتی از مجموعه‌‌ای که مهندسی بافت انجام می‌دهد/ بیوایمپلنت‌های مهم پزشکی

عکس خبر ربات‌‌های کوچک چطور در آینده دارو را به نقاط مورد نیاز بدن‌تان می‌رسانند؟

عکس خبر پارچه‌پیچ؛ روش جدید درمانی در ژاپن!

عکس خبر تبدیل موبایل به چشم‌پزشک برای بینایی‌سنجی

عکس خبر ساخت بخشی دیگر معده انسان در آزمایشگاه

عکس خبر چرا وقتی می‌ترسید سریع‌تر نفس می‌کشید؟

عکس خبر برس هوشمندی که صدای موهایتان را می‌شنود!

عکس خبر کشف عضو جدیدی در بدن انسان!

عکس خبر کپسول جدیدی که می‌تواند جای تزریق انسولین را بگیرد

عکس خبر ربات‌‌های کوچک چطور در آینده دارو را به نقاط مورد نیاز بدن‌تان می‌رسانند؟

عکس خبر بازدید آیت‌الله جنتی از مجموعه‌‌ای که مهندسی بافت انجام می‌دهد/ بیوایمپلنت‌های مهم پزشکی

عکس خبر ساخت بخشی دیگر معده انسان در آزمایشگاه

عکس خبر تبدیل موبایل به چشم‌پزشک برای بینایی‌سنجی

عکس خبر پارچه‌پیچ؛ روش جدید درمانی در ژاپن!

عکس خبر برس هوشمندی که صدای موهایتان را می‌شنود!

عکس خبر چرا وقتی می‌ترسید سریع‌تر نفس می‌کشید؟

عکس خبر کشف عضو جدیدی در بدن انسان!

عکس خبر تولد نادر جنینی که  پاهایش از رحم مادر بیرون زده بود

عکس خبر کپسول جدیدی که می‌تواند جای تزریق انسولین را بگیرد

عکس خبر تائید سازمان بهداشت جهانی: واکسن ابولا به بازار می‌آید

عکس خبر بازدید آیت‌الله جنتی از مجموعه‌‌ای که مهندسی بافت انجام می‌دهد/ بیوایمپلنت‌های مهم پزشکی

عکس خبر تصاویر بازدید آیت‌الله جنتی از مجموعه‌‌ای که مهندسی بافت انجام می‌دهد/بیوایمپلنت‌های مهم پزشکی

عکس خبر چرا دردهای لگن، شانه و زانو این قدر زیاد شده است؟

عکس خبر تبدیل موبایل به چشم‌پزشک برای بینایی‌سنجی

عکس خبر پارچه‌پیچ؛ روش جدید درمانی در ژاپن!

عکس خبر پارچه‌پیچ؛روش جدید درمانی در ژاپن!

عکس خبر چرا وقتی می‌ترسید سریع‌تر نفس می‌کشید؟

عکس خبر تولد نادر جنینی که  پاهایش از رحم مادر بیرون زده بود

عکس خبر تائید سازمان بهداشت جهانی: واکسن ابولا به بازار می‌آید

عکس خبر چرا دردهای لگن، شانه و زانو این قدر زیاد شده است؟

عکس خبر  احتمال منشا تکاملی افزایش دردهای لگن، شانه و زانو