فرماتده کل سپاه

عکس خبر فرمانده سپاه: تمرکز بر توانمندی داخلی از سوی قرارگاه خاتم النبیاء(ص) ستودنی است