غیاثی

عکس خبر مذاکره فدراسیون دوومیدانی با مربی خارجی برای حدادی

عکس خبر فقط به تعداد سهمیه، ورزشکاران را به قهرمانی آسیا اعزام می‌کنیم/ در صورت موافقت شورای برون‌مرزی، اردویی در بلاروس داریم

عکس خبر غیاثی: داور در نیمه اول نباید اجازه اعتراض می‌داد

عکس خبر شجاعانه در مقابل عناصر فتنه‌گر و ضد انقلاب در دانشگاه خواهیم ایستاد

عکس خبر غیاثی: مدیریت ترکی بر بازی خوب بود ودویدن وجایگیری‌هایش هم مشکلی نداشت