علی کاردر

عکس خبر سرپرست مدیریت صادرات گاز ایران منصوب شد

عکس خبر ضرورت دستیابی به استانداردهای بین‎المللی در صنعت نفت

عکس خبر پول توقیف‌شده گاز ایران در انگلیس آزاد شد

عکس خبر برگزاری اولین مناقصه بین‌المللی نفت در اوایل سال 2017

عکس خبر شرکت‌های خارجی برای حضور در مناقصات نفتی تا ۵ آذر مهلت دارند