علی رضایی

عکس خبر جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان رشته پرستاری در واحد مرند برگزار شد

عکس خبر برگزیدگان علمی مجتمع آموزشی دخترانه سما واحد مرند تجلیل شدند

عکس خبر برگزیدگان علمی مجتمع  آموزشی دخترانه سما دانشگاه آزاد اسلامی مرند تجلیل شدند

عکس خبر برگزاری همایش روز علوم آزمایشگاهی و روز  جهانی ماما در واحد مرند

عکس خبر توسعه مراکز تحقیقات علمی و پژوهشی و اقتصاد دانش‌بنیان مهم‌ترین برنامه‌های واحد مرند است