علی جمعه

عکس خبر کنفرانس جهانی فتوا به بحران فتوا پایان خواهد داد

عکس خبر مفتی سابق مصر: شفاعت پیامبر(ص) قابل تردید نیست

عکس خبر علی جمعه رئیس کمیته فقهی الازهر شد

عکس خبر 7 بار تلاش ناکام برای تحریف قرآن