عسیر

عکس خبر اصابت زلزال۲ یمن به جنوب عربستان

عکس خبر خسارت سنگین تفنگداران عربستان در عسیر

عکس خبر عملیات تلافی جویانه نیروهای یمنی

عکس خبر انهدام دو یگان ارتش عربستان در منطقه عسیر