عسیر

عکس خبر عملیات تلافی جویانه نیروهای یمنی

عکس خبر انهدام دو یگان ارتش عربستان در منطقه عسیر