عبدالمحمد مبارک

عکس خبر امت اسلام بر محکوم کردن اقدام ترامپ متفق‌القول هستند/ ارائه پیشنهاداتی برای وحدت میان مسلمانان

عکس خبر امت اسلام بر محکوم کردن اقدام ترامپ متفق‌القول هستند/ عربستان و اسرائیل علیه ایران متحد شده‌اند