عبدالله

عکس خبر عبدالله عبدالله وارد تهران شد

عکس خبر ابراز همدردی عبدالله با رئیس جمهور پاکستان در پی سانحه سقوط هواچیمایی مسافربری

عکس خبر عبدالله با نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان دیدار کرد