عبدالله قرلق

عکس خبر ژنرال دوستم پس از بازگشت به افغانستان همچنان معاون اول رئیس‌جمهور است