عامل جنایت اراک

عکس خبر عامل تیراندازی مرگبار اراک دستگیر شد + تصویر