ظروف عتیقه

عکس خبر کشف 9 قطعه ظروف سفالی سه هزار و 500 ساله در زنجان