طرز تهیه شیر طعم دار

عکس خبر شیرهای طعم دار مضر هستند؟