ضدمهاجرتی

عکس خبر فشار ترامپ برای تصویب کامل منع مهاجرت مسلمانان

عکس خبر کاخ سفید خواستار اجرایی شدن کامل فرمان مهاجرتی ترامپ شد

عکس خبر اجرایی شدن بخشی از فرمان ضدمهاجرتی ترامپ

عکس خبر کشیش‌هایی که مخالف ورود مهاجران باشند اخراج می‌شوند

عکس خبر اعتراض به فرمان ضد مهاجرتی ترامپ با تجمع در کلیسای هاروارد

عکس خبر سال 1885 پدربزرگ ترامپ هم حق مهاجرت به آمریکا را نداشت!

عکس خبر قاضی ماساچوست قانون مهاجرتی ترامپ را لغو کرد

عکس خبر ربودن مهاجران مسلمان توسط کشتی نژادپرستان اروپایی

عکس خبر راهپیمایی علیه سیاست مهاجرتی ترامپ

عکس خبر اجرای سناریو ضدمهاجران ترامپ برای مقابله با نوجوانان مهاجر

عکس خبر ترامپ محدود شدن فرمان ضد مهاجرتی‌اش را ابلاغ کرد

عکس خبر فرصت دو روزه دادگاه عالی آمریکا به دادگاه هاوایی

عکس خبر پدربزرگ و مادربزرگ شامل ممنوعیت ورود به آمریکا نیستند

عکس خبر مخالفت دادگاه آمریکایی با محدودتر شدن فرمان ضد مهاجرتی ترامپ

عکس خبر فرمان ترامپ علیه مسلمانان و موج شکایت ها

عکس خبر انتقاد عفو بین الملل از فرمان مهاجرتی ترامپ

عکس خبر معافیت عروس و دامادها از ممنوعیت ورود به آمریکا

عکس خبر خشم و سردرگمی در خاورمیانه بعد از احیای فرمان مهاجرتی ترامپ

عکس خبر بازداشت دهها کلدانی عراقی در آمریکا

عکس خبر بررسی پرونده های مهاجرتی در دادگاه عالی آمریکا

عکس خبر بررسی مجدد فرمان ضد مهاجرتی ترامپ در دادگاه

عکس خبر راهپیمایی در آمریکا علیه سیاست های ‏ضد مهاجرتی ترامپ

عکس خبر احداث دومین دیوار ضد مهاجران در مجارستان به پایان رسید

عکس خبر ابهام در سیاست‌های ضد مهاجرتی ترامپ

عکس خبر مخالفت شرکت‌های فناوری با دستور ضد مهاجرتی ترامپ

عکس خبر رهبر دو گروه افراطی در دولت ترامپ پست گرفتند

عکس خبر انتقاد اتحادیه اروپا از قوانین ضد مهاجرتی مجارستان