صیاد 3

عکس خبر خط تولید موشک پدافندی «صیاد ۳» راه‌اندازی شد

عکس خبر امیر اسماعیلی: موشک «صیاد ۳» از کلاس موشک‌های برد متوسط به بالاست

عکس خبر صیادی برای صید؛ مشخصات جدیدترین موشک پدافندی ایران + عکس

عکس خبر امیر اسماعیلی: موشک صیاد ۳ از کلاس موشک‌های برد متوسط به بالاست

عکس خبر خط تولید موشک پدافندی صیاد ۳ راه‌اندازی شد