شکایات

عکس خبر استقرار هیات بازرسی در پژوهشگاه بین‌المللی زلزله

عکس خبر دستور وزیر بهداشت برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات به نتایج چهل و چهارمین آزمون دستیاری پزشکی

عکس خبر رسیدگی و پاسخگویی به بیش از ۳۶ هزار شکایت و درخواست در سه سال و نیم گذشته در دانشگاه آزاد اسلامی

عکس خبر ثبت سالیانه ۵۰ هزار شکایت در آموزش و پرورش سراسر کشور

عکس خبر بازرسی از صنوف سراسر کشور به حدود 3 میلیون فقره رسید

عکس خبر استقرار هیئت بازرسی در معاونت اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور

عکس خبر استقرار هیئت بازرسی در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین

عکس خبر استقرار هیئت بازرسی در شورای اسلامی شهر ایلام

عکس خبر استقرار هیئت بازرسی در شهرداری کهک

عکس خبر استقرار هیئت بازرسی در اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی

عکس خبر استقرار هیئت بازرسی در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام