شورای سازمان ملل

عکس خبر شورای امنیت خشونت‌ها در ایالت راخین میانمار را محکوم کرد