شورای اداری

عکس خبر اعتماد سازنده سرمایه‌های اجتماعی است

عکس خبر رئیس واحد دشتستان: پذیرش دانشجو در نیمسال تحصیلی جدید مطلوب بوده است

عکس خبر نقش مؤسسات آموزش عالی در پیشرفت و توسعه نظام اقتصادی کشور

عکس خبر مهمترین رسالت دانشجویان کسب تخصص و تعهد است‎

عکس خبر نیروی انتظامی نهادی کارآمد در مقابله با ناامنی و بی‌نظمی است

عکس خبر آغاز کار کارگاه آموزشی دوره‌های کوتاه مدت آموزشکده سما تهران

عکس خبر افتتاح کارگاه آموزشی دوره های کوتاه مدت آموزشکده سما تهران

عکس خبر  خانواده شهدا نگین نظام جمهوری اسلامی هستند‎

عکس خبر  خانواده معظم شهدا نگین درخشنده نظام هستند‎

عکس خبر ایجاد 2 هزار فرصت شغلی جدید برای جوانان شیراز

عکس خبر دانشگاه آزاد اسلامی تحول عظیمی در توسعه علمی و فرهنگی جامعه ایجاد کرده است

عکس خبر سرپرست واحد کازرون: دانشگاه را به سمت پیشرفت و توسعه هدایت کنیم

عکس خبر رویدادهای دانشگاهی؛ اخباری از واحدهای شوشتر، مرودشت، نطنز، گیلان غرب و سما کرمانشاه

عکس خبر یادگار امام راحل نمونه بارز ولایت‌پذیری بود

عکس خبر همگرایی و همدلی مرزنشینان یک فرصت برای کشور است

عکس خبر قیصری: مهر تأیید قانون باید بر اعمال و رفتار ما حک شود