شوراهای شهر و روستا

عکس خبر زمان ثبت‌نام نامزدهای انتخابات شوراها مناسب نیست/ اعضای شورای شهر باید به 35 نفر افزایش یابد