شوراهای شهر و روستا

عکس خبر اشتباهی که کار دست یک میلیون نفر می‌دهد/ داوطلبان شوراها تکلیفی برای گواهی عدم سوءپیشینه دارند؟

عکس خبر هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی ایلام انتخاب شدند

عکس خبر سخت‌گیری یا سهل‌انگاری در نظارت بر انتخابات شوراها ممنوع!

عکس خبر زمان ثبت‌نام نامزدهای انتخابات شوراها مناسب نیست/ اعضای شورای شهر باید به 35 نفر افزایش یابد