شمیم معرفت

عکس خبر اجرای طرح «شمیم معرفت»، نیمه دوم بهمن در واحد یزد

عکس خبر برنامه‌ریزی ویژه دانشگاه آزاد برای ازدواج دانشجویان

عکس خبر برنامه‌ریزی ویژه دانشگاه آزاد برای ازدواج دانشجویان/ «شمیم معرفت» در ادامه «شمیم بصیرت» برگزار می شود