شرکت ای تی آر

عکس خبر ایران ۸ فروند هواپیمای ای تی آر تحویل می‌گیرد