شب شعر برآستان اشک

عکس خبر شاعران آیینی در عزای نبی اکرم(ص) به سوگ می‌نشینند