شاگردان کی روش

عکس خبر ایران در رده بیست‌و‌نهم جهان قرار گرفت/ شاگردان کی روش همچنان آقای آسیا

عکس خبر گلزنی یک مازندرانی برای تیم مهدوی کیا

عکس خبر یک امتیاز تلخ حاصل تلاش نود دقیقه ای شاگردان کی روش در زمین گل آلود + فیلم

عکس خبر ایران-سوریه/3 امتیاز بارانی در ورزشگاه شهر سرمبان+تصاویر