سیف الدین آب برین

عکس خبر دانشجو با تفکرات درست می‌تواند نقش دگرگون کننده‌ای در جامعه به وجودآورد

عکس خبر رئیس واحد ماکو: میهمان کنگره 12 هزار شهید استان آذربایجان غربی هستیم

عکس خبر  شهدا میزبان و ما میهمان کنگره 12 هزار شهید استان آذربایجان غربی هستیم

عکس خبر پیام دعوت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ماکو برای شرکت در راهپیمایی 13 آبان