سید شاپوررضا شجاعی

عکس خبر تجلیل از دانشجویان نمونه واحد هشتگرد در سالروز بزرگداشت روز دانشجو

عکس خبر برای ارتقای سطح کمی و کیفی دانشگاه همه باید با همدلی تلاش کنند

عکس خبر اعطای وام‌ شهریه به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی هشتگرد

عکس خبر  کار فرهنگی باید گزیده، بابرنامه و عمیق اجرا شود