سلمان فارسی

عکس خبر برگزاری اردوی فرهنگی سیاحتی ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

عکس خبر سلمان فارسی متعلق به همه‌ی ایران است

عکس خبر رادیو سراغ تولید نمایش‌های  «اصحاب کهف» و «سلمان فارسی» رفت

عکس خبر تصویری از نصب ضریح جدید بارگاه سلمان فارسی

عکس خبر خواندن نماز سلمان فارسی در 15 رجب ثواب بسیاری دارد/ به انجام اعمال ام‌داوود در کنار معتکفان سفارش بسیاری شده‌است