سقوط یک خودرو

عکس خبر سقوط عجیب پراید در جوی آب + تصاویر