سعید خوشرو

عکس خبر نفت ۶۰ دلاری بازارهای جهانی را تثبیت می‌کند