سر حافظ در حدیث دیگران

عکس خبر «سر حافظ در حدیث دیگران» منتشر شد/ روایت‌هایی از ۸ حافظ‌شناس غربی