سرلشکر حسنی سعدی

عکس خبر چرا جنگ پس از فتح خرمشهر ادامه یافت؟

عکس خبر سرلشگر سعدی: ارتش حرفه‌ای به روحیه ما نمی‌خورد