سامانه 125

عکس خبر برقراری روزانه ۵ هزار تماس با سازمان آتش نشانی/ تنها ۳۰۰ تماس عملیاتی می‌شود