سارقان طلافروشی گچساران

عکس خبر سارقان مسلح طلافروشی گچساران دستگیر شدند