ساختمان مجلس

عکس خبر متولی پروژه ساخت و سازهای اطراف مجلس وزارت مسکن و شهرسازی است / لازم است ساختمان‌های مجلس متمرکز شوند

عکس خبر اسناد توافق برای دیوارکشی در اطراف مجلس به شورای شهر ارائه شود/ دیدار نمایندگان شورا با رئیس مجلس

عکس خبر روایت خانواده‌های دو شهید حمله تروریستی به مجلس از روز حادثه/ شهادت آنها افتخار ماست