سابقه دار

عکس خبر دزدی مرد سابقه‌دار از خانه رفیقش