زندان مرکزی یزد

عکس خبر امروز امکان تحصیل تا دوره‌های عالی در زندان فراهم است

عکس خبر بازدید مدیر نمایندگی ستاد دیه فارس از زندان جهرم

عکس خبر پیام نوروزی مدیرکل زندان های استان یزد

عکس خبر برگزاری دوره آموزشی معرفی زنجیره ایده تا محصول و راه اندازی کسب و کار

عکس خبر برگزاری دوره آموزشی معرفی زنجیره ایده تا محصول و راه اندازی کسب و کار در زندان مرکزی یزد

عکس خبر پادشاه عربستان وارد برونئی شد

عکس خبر برگزاری سلسله مباحث کارآفرینی و ایجاد انگیزه در زندان مرکزی یزد

عکس خبر دیدار مدیرکل زندان‌های استان یزد با مددجویان زندان مرکزی

عکس خبر 86 مورد صلح سازش توسط شورای حل اختلاف زندان مرکزی یزد صورت گرفت

عکس خبر بررسی مسائل قضایی مددجویان زندان مرکزی توسط قضات یزدی