زلزله سر پل ذهاب

عکس خبر خرید و فروش اقلام کمکی به زلزله زدگان تخلف است

عکس خبر نخستین تصاویر از بیرون کشیدن اجساد جان باختگان زلزله در سر پل ذهاب