ری یونگ

عکس خبر وزیر خارجه کره شمالی با فرستاده سازمان ملل در پیونگ یانگ دیدار کردند