ریاست جمهوری ترکیه

عکس خبر امیر قطر به ترکیه سفر می‌کند