روسیه، ترکیه و ایران

عکس خبر حضور کردها در کنفرانس سوچی مهمترین مورد اختلافی میان روسیه، ترکیه و ایران

عکس خبر با ایران و ترکیه بر سر موضوع حضور کردها در کنفرانس سوچی اختلاف داریم

عکس خبر فیون: فرانسه جایگاه خود را در خاورمیانه از دست داده است