رمان نویس

عکس خبر رمان‌نویس پرمخاطب دفاع مقدس در برنامه «کتاب باز»

عکس خبر بهانه نوشتن نباشد، باید رفت